DOTACJE do 340 000 zł DLA PRZEDSIĘBIORSTW na zlecenie uczelni opracowania nowego/ulepszonego produktu/usługi, technologii, wzoru. Przygotujemy wniosek o dotację, zorganizujemy wspólpracę z uczelnią. Program "Bony na innowacje" PARP parp.gov.pl

Dodano 29.9.2017

8 lutego 2018 to najbliższy termin, w którym przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dotacje, w celu zlecenia uczelni prac B+R badawczo-rozwojowych w zakresie nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii, wzoru, w Programie "Bony na innowacje dla MŚP" PARP.

Firma może uzyskać do 340 000 zł dotacji, przy maks. wartości projektu 400 000 zł. Informacja o programie na stronie www PARP

Kolejny termin składania wniosków to okres od 22 marca do 22 listopada 2018.

Przygotowujemy wnioski o dotacje i organizujemy współpracę firmy z uczelnią, w szczególności z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego. Kontakt w tej sprawie: 508 390 708, 42 635 4984, epostolska@uni.lodz.pl

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

(siedziba Fundacji mieści się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, na X piętrze)

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

 

 

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – PARP)

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ