Zakończyły się międzynarodowe warsztaty z informatyki dla studentów - GGULIVRR@Lodz2018 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, we wrześniu 2018r. Akcelerator Fundacja UŁ była partnerem projektu.

Dodano 22.11.2018

W międzynarodowych warsztatach z informatyki w tegorocznej piątej już eycji projektu GGUIVRR@Lodz2018  we wrześniu 2018r. na Wdziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, współorganizowanych przez ten Wydział, wzięło udział ponad 80 uczestników - 57 studentów oraz mentorzy, eksperci, trenerzy - z UŁ i partnerskich uczelni z 7 krajów. Akcelerator  Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego współorganizowała projekt, wspomając Wydział FiIS UŁ.

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu Miasta Łodzi w ramach konkursu „Łódź naukowa, Łódź akademicka”, przy wspólpracy z Centrum OPUS.

W ramach projektu – podczas warsztatów odbyło się ponad 70 godzin programowania, 40 godzin spotkań ze specjalistami z branży IT. Istotą tego międzynarodowego projektu było także podkreślenie silnych więzi między nauką i biznesem i w związku z tym uczestnicy GGULIVRR@Lodz2018 mieli możliwość uzyskać wsparcie mentorów uczestniczących w wydarzeniu, a także zainteresowania swoimi pomysłami firmy z obszaru IT. Studenci pracujący w 10 zespołach, opracowali 10 aplikacji mobilnych i gier, których motywem przewodnim była Łódź akademicka. Gry i aplikacje zostały zaprezentowane w formie działających prototypów, wraz z koncepcją modelu biznesowego dla ich wdrożenia - wykorzystania w praktyce. Więcej na https://ggulivrr.uni.lodz.pl   oraz

https://www.facebook.com/events/1752675644831325/

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

   + 48 42 635 4984     + 48 669 561 710

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

uwaga zmiana adresu: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź
(budynek UŁ z Aulą Szuberta, biuro - pokój 26, parter)

 

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

KONTAKT

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – program PARP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

+ 48 42 635 4984  

+ 48 669 56 17 10

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ