DOTACJE do 600 000 zł dla przedsiębiorstw Z WOJ. ŁÓDZKIEGO na zlecenie uczelni opracowania nowego/ulepszonego produktu/usługi, technologii, wzoru. PRZYGOTUJEMY WNIOSEK O DOTACJĘ, ZORGANIZUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z UCZELNIĄ. Program „Bony na innowacje" w.łódzkie.

Dodano 14.5.2018

Polecamy możliwość uzyskania DOTACJI do 600 000 zł  na prace B+R badawczo rozwojowe (ale również na wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej!), na projekty budżecie 800 000zł, które firma mikro lub MŚP z woj. łódzkiego może zlecić jednostce badawczej (uczelnia, instytut), na zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi, w tym nowego projektu wzorniczego) lub procesu (metody produkcji lub dostawy).

Terminy składania wniosków o dotację w regionalnym łódzkim Programie „Bony na innowacje” / organizatorem jest COP-Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego:
I runda: do 9 lipca 2018
II runda: do 13 sierpnia 2018
III runda: do 17 września 2018.

INFORMACJE o konkursie w COP cop.lodzkie.pl. Przygotowujemy wnioski o dotacje i organizujemy współpracę firmy z uczelnią, w szczególności z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego. Kontakt w tej sprawie: 508 390 708, 42 635 4984, epostolska@uni.lodz.pl

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

(siedziba Fundacji mieści się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, na X piętrze)

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

 

 

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – PARP)

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ