Do 09.2018 i 12.2018 ! DOTACJE dla naukowców - granty do 200 000 zł - na prace badawcze i analizy, weryfikujące możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań finansowanych przez NCN

Dodano 20.7.2018

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Fundacją UŁ Centrum Innowacji Akcelerator Technologii prowadzi działania wspierające naukowców UŁ w aplikowaniu do wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN o nazwie TANGO, które daje możliwość uzyskania dofinansowania na działania związane z identyfikacją możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań finansowanych przez NCN.

W ramach konkursu można uzyskać do 200 tys. zł na działania badawcze oraz m.in. poszukiwanie partnerów gospodarczych, badania rynku itp. Nabór w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym do 21 września i do 20 grudnia 2018. INFORMACJE O o Programie TANGO 3  http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/dokumenty-do-pobrania

ZAPRASZAMY naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego do kontatu z CTT UŁ lub z Akceleratorem Fundacją UŁ w sprawie grantów z Programu TANGO 3

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

   + 48 42 635 4984     + 48 669 561 710

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

uwaga zmiana adresu: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź
(budynek UŁ z Aulą Szuberta, biuro - pokój 26, parter)

 

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

KONTAKT

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – program PARP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

+ 48 42 635 4984  

+ 48 669 56 17 10

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ