Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

Kapitał na realizację pomysłów na biznes dla pomysłodawców oraz firm

 

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego posiada fundusz inwestycyjny typu venture capital 8,5 mln zł. Inwestujemy w pomysły na biznes oraz w przedsiębiorstwa będące na wczesnym etapie rozwoju, a więc na tak zwanym etapie zalążkowym lub etapie start-up.
Na jeden pomysł Fundusz może przeznaczyć do 200 tys. Euro. W przypadku większych potrzeb kapitałowych dla uruchomienia biznesu lub dla jego realizacji dysponujemy również dodatkowym kapitałem, nawet do kilku milionów złotych. Takie inwestycje realizowane są przy udziale współpracujących z Fundacją funduszy venture capital lub aniołów biznesu.

 

 v      Kto może wykorzystać kapitał naszego Funduszu StartMoney?

Pomysłodawcami, którzy mogą uzyskać od naszego funduszu kapitał na realizację pomysłów biznesowych, mogą być osoby fizyczne oraz prowadzący działalność gospodarczą (również spółki).

Jest to również doskonałe źródło środków np. na wdrożenie wyników badań prowadzonych na uczelni lub w instytucie badawczym. Ponadto działająca spółka może zdecydować się wdrażać innowacyjny projekt w ramach nowej odrębnej spółki, do której wniesie innowację (jako spółka lub jako zarząd), a nasz Fundusz wniesie kapitał.

Liczy się przede wszystkim innowacja! – każda innowacja – produktowa, technologiczna i procesowa, organizacyjna, marketingowa. Liczą się również ludzie – tak samo ważni, jak innowacja! – osoby lub zespoły oraz przedsiębiorstwa zdecydowane na wdrożenie innowacji i pomysłów na rynku, oraz otwarte na rozważenie współpracy z partnerem z kapitałem. Ważny jest również kapitał! – jako brakujący element umożliwiający (w ogóle!) realizację planów biznesowych
i wdrożenia pomysłów.

v      Jak wygląda współpraca pomysłodawcy z Funduszem StartMoney?

Preinkubacja. Oprócz kapitału nasz fundusz udziela pomysłodawcom pomocy doradczej i organizacyjnej we właściwym przygotowaniu pomysłu do założenia spółki i uzyskania inwestycji oraz uruchomienia biznesu. Ten etap jest finansowany ze środków Funduszu. We współpracy z pomysłodawcą opracowywany jest biznesplan, a także strategia wdrożenia innowacji / pomysłu, przeprowadzane są badania rynku, ekspertyzy ekonomiczne, techniczne, technologiczne, prawne itp., które mają pomysłodawcy posłużyć do lepszego rozpoznania swojej sytuacji i do stworzenia lepszych warunków do wejścia na rynek.
Podpisanie umowy inwestycyjnej i założenie spółki. Pozytywnie zweryfikowany pomysł i opracowanie wymaganych dokumentów są podstawą do założenia przez pomysłodawców spółki z naszym Funduszem. Podpisywana jest umowa inwestycyjna. Udziały w nowej firmie obejmuje pomysłodawca i Fundusz (ew. również dodatkowy inwestor z dodatkowym kapitałem - np. fundusz venture capital lub anioł biznesu). Podział udziałów zależy od konkretnego pomysłu, przy czym nasz Fundusz jako inwestor może objąć nie więcej niż 50% udziałów.
Wspólna praca w celu wdrożenia pomysłu i rozwoju spółki.
Kolejny etap współpracy to rozwój biznesu w ramach powołanej spółki. Akcelerator Fundacja UŁ - jako Fundusz  udziałowiec - współpracuje z autorem pomysłu i zespołem zarządzającym w zakresie realizacji celów biznesowych, i strategii oraz dla wzrostu wartości spółki. Czuwa nad pomysłem i zespołem zarządzającym w celu ewentualnego uzupełnienia jego kompetencji, pomaga w formie doradztwa, udostępnia kontakty, promuje itp. – wszystko w celu optymalnego rozwoju firmy.
Zakończenie współpracy z Funduszem jako inwestorem – wyjście kapitałowe
. Nasz Fundusz po kilku latach działania firmy dokonuje tzw. wyjścia kapitałowego ze spółki – czyli sprzedaje swoje udziały w części lub w całości. Okres ten, jak i forma, są ustalone z pomysłodawcami w umowie inwestycyjnej. Może to być np. odkupienie udziałów od Funduszu przez zespół zarządzający spółką, czyli wykup menedżerski. Fundusz może również sprzedać udziały w spółce na giełdzie – głównie na rynku NewConnect. Udziały mogą zostać sprzedane innemu funduszowi, który oferuje kolejny kapitał niezbędny na następny etap rozwoju firmy.

v      Jak zacząć współpracę?

Zapraszamy autorów pomysłów na biznes oraz przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem kapitału, z całej Polski, inwestujemy w pomysły z każdej branży.
Nabór pomysłów prowadzony jest w trybie ciągłym. Po pozytywnej ocenie projektu możliwe jest podpisanie umowy inwestycyjnej w ciągu kilku tygodni.

Pomocny do wstępnego przedstawienia pomysłu jest formularz - do pobrania ze strony www.startmoney.pl .
Zgłoszenie należy przesłać
na
fundusz@startmoney.pl
Można skonsultować zgłoszenie z analitykami StartMoney:
tel. kom. 508 390 709, 508 390 708.
Adres siedziby Funduszu: ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź. X piętro. tel. do biura: 42  635 4984,.

O nas:
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii  Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 
posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie pomysłów, rozwoju i budowaniu biznesów wykorzystujących innowacje. Od ośmiu lat prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości. Realizujemy usługi doradcze i eksperckie oraz szkoleniowe dla firm. Do ocenyinnowacyjności i potencjału rynkowego korzystamy m.in. z metod stosowanych przez Uniwersytet Teksański oraz NASA. Dysponujemy zapleczem ekspertów dziedzinowych ze świata nauki i biznesu, również kontaktami w USA. Pomagamy firmom wejść na rynek USA.

Fundusz StartMoney Zgloszenie

Fundusz StartMoney - Regulamin projektu

Fundusz StartMoney - Ulotka

Umowa o zachowaniu poufności

Fundacja uruchomiła fundusz inwestycyjny „Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture – ATUŁ Venture”  w 2011r. dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Projekt realizowany jest do 28.02.2014r.