KONTAKT  tel. 42 635 4984   tel. 508 390 708  ciat@uni.lodz.pl   www.ciat.uni.lodz.pl

Inspiracje:

 

"Marzenia zawsze zwyciężą rzeczywistość, gdy im na to pozwolić"

 

"Gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach"

 

Stanisław Lem

 

AKTUALNOŚCI

Do 11.2018 ! DOTACJE do 85% dla przedsiębiorstw - Program "Bon na innowacje" - na zlecenie uczelni opracowania nowego/ulepszonego produktu/usługi, technologii, procesu (metoda produkcji lub dostawy). PRZYGOTUJEMY WNIOSEK O DOTACJĘ, oraz WSP. Z UCZELNIĄ.

20.07.2018

Polecamy w 2018 roku możliwość uzyskania DOTACJI do 85% w programie "Bon na innowacje" dla przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich) na projekty do 800 000 zł  lub 400 000 zł: Na ZLECENIE UCZELNI USŁUGI BADAWCZEJ (prace B+R) nad nowym lub ulepszonym: produktem lub usługą, technologią, procesem (metoda produkcji lub dostawy), projektem wzorniczym. Przedsiębiorstwo może zlecić taką usługę jednostce badawczej (uczelnia, instytut, akredytowane laboratorium itp.). oraz na WDROŻENIE wyników bada...

Więcej

Do 09.2018 i 12.2018 ! DOTACJE dla naukowców - granty do 200 000 zł - na prace badawcze i analizy, weryfikujące możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań finansowanych przez NCN

20.07.2018

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Fundacją UŁ Centrum Innowacji Akcelerator Technologii prowadzi działania wspierające naukowców UŁ w aplikowaniu do wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN o nazwie TANGO, które daje możliwość uzyskania dofinansowania na działania związane z identyfikacją możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań finansowanych przez NCN. W ramach konkursu można uzyskać do 200 tys. zł na działania badawcze oraz m.in. poszukiwanie partnerów gospoda...

Więcej

W lipcu 2018 przeprowadziliśmy Pólkolonie RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim - dzieci świetnie się bawiły ! Zapraszamy na RoboCAMP w ferie 2019 - dzieci 6-8 i 9-14 lat.

13.05.2018

Zakończyliśmy półkolonie RoboCAMP na UŁ - dzieci świetnie się bawiły ! Zapraszamy na RoboCAMP w ferie 2019 ! W WAKACJE 2018 zapraszamy dzieci na PÓŁKOLONIE / warsztaty RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim, z programowaniem i robotami LEGO. Zapraszamy dzieci w wieku 6-8 oraz 9-14 lat. Proponujemy cztery TEMATY. TERMINY:  2 - 6 lipca oraz 9-13 lipca. INFORMACJA,  w tym PROGRAM-OPIS oraz ZGŁOSZENIE na www.ciat.uni.lodz.pl  oraz u organizatora RoboCAMP na UŁ: Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzk...

Więcej

ZAPRASZAMY na PÓŁKOLONIE - FERIE 2018 dla dzieci 6-8 i 9-14 lat - RoboCAMP z robotami LEGO na Uniwersytecie Łódzkim. Dwa nowe tematy ! Aqua Artists dla młodszych dzieci oraz ArtCAMP dla dzieci 9-14 lat.

29.09.2017

W ferie 2018 zapraszamy dzieci na półkolonie / warsztaty RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim, z programowaniem i robotami LEGO. Zapraszamy dzieci w wieku 6-8 oraz 9-14 lat. Proponujemy cztery tematy, w tym dwa nowe. NOWOŚCI - w drugim tygodniu ferii: Na warsztatach Aqua Artists WeDo - Odkrywamy wodę dla młodszych dzieci (6-8 lat)  razem będziemy prowadzić kolorowe eksperymenty i budować roboty, łącząc rozum i serce młodych naukowców i artystów. Ana warsztatach ArtCAMP - Roboty i sztuka, dzieci (...

Więcej

Polecamy DOTACJE do 340 000 zł DLA PRZEDSIĘBIORSTW na zlecenie uczelni opracowania nowego/ulepszonego produktu/usługi, technologii, wzoru. PRZYGOTUJEMY WNIOSEK O DOTACJĘ, ZORGANIZUJEMY WSPÓLPRACĘ Z NAUKOWCAMI. Program "Bony na innowacje" PARP parp.gov.pl

29.09.2017

Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dotacje, w celu zlecenia uczelni prac B+R badawczo-rozwojowych w zakresie nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii, wzoru, w Programie "Bony na innowacje dla MŚP" PARP. Kolejny termin składania wniosków to okres od 22 marca do 22 listopada 2018. Firma może uzyskać do 340 000 zł dotacji, przy maks. wartości projektu 400 000 zł. Informacja o programie na stronie www PARP Przygotowujemy wnioski o dotacje i organizujemy współpracę firmy z uczelni...

Więcej

Zakończył się międzynarodowy projekt dla studentów GGULIVRR@Lodz2017 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, we wrześniu 2017r. Akcelerator Fundacja UŁ była partnerem projektu.

29.09.2017

Zakończył się międzynarodowy projekt dla studentów GGULIVRR@Lodz2017.  Akcelerator Fundacja UŁ była partnerem tego projektu. 10 prototypów gier i aplikacji, ponad 100 godzin programowania, 40 godzin spotkań ze specjalistami z branży IT i… setki kubków wypitej kawy. 22 września 2017 zakończyła się kolejna edycja projektu GGULIVRR@Lodz. Już po raz czwarty Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ gościł 60 studentów z całej Europy, w tym z UŁ, którzy blisko przez dwa tygodnie wspólnie poznawali...

Więcej

 

 

OFERTA

NAUKOWCY     STUDENCI I ABSOLWENCI

STARTUPY     PRZEDSIĘBIORSTWA

WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM

 • Pomoc w zorganizowaniu współpracy z uczelnią / instytutem w formie:
  - wspólnych projektów B+R z naukowcami,
  - korzystania z infrastruktury badawczej i laboratoryjnej uczelni,
  - zlecenia naukowcom pracy badawczej nad nowym produktem/usługą lub technologią lub wzorem
 • Pomoc z uzyskaniu finansowania dla takiej współpracy - z dotacji i grantów - z programów regonalnych, ogólnopolskich (np. od NCBiR, PARP) i międzynarodowych (UE, inne)
 • Pomoc w zarządzaniu projektem badawczym
 • Doradztwo w przeprowadzeniu transferu innowacji z uczelni do biznesu lub do firmy startup
 • lub w założeniu spółki spin-off wykorzystującej w biznesie know-how lub innowacje powstałe na uczelni (wynalazki - sprzedaż, udzielenie licencji przez uczelnię itp.)

W szczególności zapraszamy przedsiębiorców do współpracy z Uniwersytetem Łódzkim !

 • Akceleratotor znajdzie odpowiedni zespół naukowy z uczelni i oraz zorganizuje taką współpracę, pomoże znaleźć finansowanie

WSPARCIE DLA NAUKOWCÓW w komercjalizacji wyników badań, założeniu firmy spinoff, uzyskaniu finansowania, pozyskania partnera biznesowego

 • Doradztwo w przeprowadzeniu transferu innowacji z uczelni do biznesu lub do firmy startup
  lub w założeniu spółki spin-off wykorzystującej w biznesie know-how lub innowacje powstałe na uczelni (wynalazki - sprzedaż, udzielenie licencji przez uczelnię itp.)
 • Pomoc dla naukowców i centrów transferu technologii w przygotowaniu wyników badań do transferu ich z uczelni do spółki spin-off lub do działającego biznesu
 • Doradztwo w wyborze modelu transferu, w przeprowadzeniu transferu
 • Przygotowanie umów – licencyjnych, umowy spółki, wycena innowacji, wycena udziałów
 • Pomoc w ułożeniu współpracy między współautorami badań

DOTACJE i GRANTY NA INNOWACJE
dla przedsiębiorstw startup, mikro firm i MŚP,

dla naukowców,
i na współpracę przedsiębiorstw z naukowcami

AKTUALNIE w 2018 roku polecamy dotacje (do 85%)
z programu "Bon na innowacje"
na projekty do 800 000 zł i do 400 000 zł 
dla mikro, małych i średnich firm - z całej Polski i z w. łódzkiego:

 • na BADANIA / prace B+R, które przedsiębiorcy mogą zlecić uczelni  / instytutowi, w celu opracowania nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii, procesu (metoda produkcji lub dostawy)
 • oraz na WDROŻENIE wyników badań w firmie.

TERMINY: Wnioski o dotacje można składać praktycznie co 1-2 miesiące, ostatni termin do 22 listopada 2018.

PRZYGOTUJEMY WNIOSEK O DOTACJĘ !

Zorganizujemy wspólpracę z naukowcami.

Znajdziemy naukowców do współpracy z firmą.

W szczególności - we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim (lub inną uczelnią, instytutem badawczym)

DOTACJE i GRANTY NA INNOWACJE
dla firm startup, mikro firm i MŚP,
dla naukowców

 • Pomoc w uzyskaniu finansowania na start i rozwój firmy:
  z dotacji i grantów, ze środków programów krajowych i regionalnych, z UE
 • Pmagamy znaleźć odpowiedni program oferujący dotacje / granty, przygotować wniosek o dotację,
  również uzyskać środki na tzw. wkład własny wymagany przy dotacjacjach 
  od inwestorów finansowych typu anioły biznesu czy fundusze inwestycyjne typu seed capital czy venture capital
 • Przygotowujemy wnioski o dotacje
 • Przygotowujemy opinie o innowacyjności, badanie rynku

FUNDUSZE NA START I ROZWÓJ przedsiębiorstwa, w tym na prace B+R dla pomysłodawców i wynalazców,
dla firm startup, dla mikro firm i MŚP

 • Wspieramy finansowo pomysłodawców i wynalazców, także naukowców planujących założyć biznes, również startupy.
 • Startup i pmysłodawcy mogą uzyskać inwestycję  z własnego uniwersyteckiego funduszu zalążkowego StartMoney   www.startmoney.pl który jest otwarty dla wszystkich pomysłów biznesowych – na etapie pomysłu lub założonej / działającej firmy startup.
  StartMoney inwestuje do 200 000 euro w jeden pomysł.
 • Zapotrzebowanie na większe środki (do kilku mln zł) możemy zrealizować poprzez współpracę z naszymi partnerami - funduszami venture capital i aniołami biznesu.
 • Pmagamy znaleźć dpowiedniego inwestora raz kompleksowo przygotować pomysłodawców i startupy do uzyskania inwestycji, w tym przygtowanie biznes planu, opracowania modelu biznesowego, opracowanie teasera inwestycyjnego i prezentacji, pomoc w przygotowaniu spotkań z inwestorami, pomoc w negocjacjach warunków inwestycji.

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza studentów i absolwentów oraz naukowców - z UŁ i innych uczelni

 • Oferujemy wyposażone biura, salę konferencyjną i szkoleniową oraz "Biuro wirtualne" - adres i usługi
 • Doradztwo, menoring, dostęp do ekspertów, kontakty
 • Szkolenia i warsztaty
 • Pomoc w finansowaniu biznesu
 • Promocję, dostęp do informacji

DORADZTWO dla pomysłodawców i startupów

 • Pomoc w uzyskaniu finansowania na start i rozwój firmy: z dotacji i grantów, od inwestorów finansowych typu anioły biznesu czy fundusze inwestycyjne typu seed capital czy venture capital
 • Ocena szansy rynkowej pomysłu
 • Przygotowanie biznes planu i modelu biznesowego, który będzie przynosił dochody
 • Opracwanie strategii rozwoju produktu / usługi i biznesu
 • Wybór strategii i przeprowadenie ochrony własności intelektualnej
 • Pomoc w znalezieniu partnerów i kontrahentów – odpowiednio z uczelni/instytutu badawczego lub z biznesu

 

 • WSPÓŁPRACUJEMY Z EKSPERTAMI Z UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO praktycznie z każdej dziedziny, Z PRAKTYKAMI BIZNESU - ekspertami, mentorami z Polski i zagranicy

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

(siedziba Fundacji mieści się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, na X piętrze)

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

 

 

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – PARP)

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ